Spelregels

De spelregels

Nog enkele weetjes :Bij de start van elke rit worden de aanwezige leden aangeduid op een lijst.


Het tempo wordt altijd aangepast zodat iedereen in de groep met plezier kan meefietsen.


Indien er een helling is die slachtoffers maakt zal er boven op de top steeds gewacht worden totdat de groep weer voltallig is.


Indien je de groep vroegtijdig zou verlaten gelieve dit te melden aan de wegkapitein. (Deze zal bij aanvang van elke rit aangeduid worden)


Telkens de mogelijkheid er is zal de volgwagen ons bijstaan met het nodige reservemateriaal en wielen. Ook hier is een plaats voor eventuele pechvogels.1.Gedrag en onze verschijning op de baan

Onze houding tegenover andere weggebruikers dient onberispelijk te zijn.

Beledigingen en gebruik maken van gebaren zoals het uitsteken van de middenvinger,na een verkeerd manoeuvre van een andere

weggebruiker,dient ten allen tijde vermeden te worden.

Wangedrag is antireclame voor onze sponsors !

Er wordt steeds per twee uiterst rechts van de rijbaan gereden en om veiligheidsredenen worden de leiders van de groep onder

geen enkele voorwaarde voorbijgestoken.

Dit kan enkel op bevel van de wegkapitein(s).

Wanneer de rit wordt onderbroken door pech of voor het aan- of uittrekken van regenkledij of het inlassen van een sanitaire stop plaatsen we ons uiterst rechts

van de rijbaan

en indien mogelijk naast de rijbaan, zo kort mogelijk bij de volgwagen die als signalisatie voor andere weggebruikers dient. Dit alles op een ordelijke en veilige manier.

Gelieve voor elke onderbreking één van de wegkapiteins op de hoogte te brengen.

Om veiligheidsredenen verzoeken we om niet zonder handen te rijden en is het dragen van een valhelm VERPLICHT !

Fietsers die zonder valhelm aan de start komen zullen worden uitgesloten van de rit en geen deel uitmaken van de groep die de rit zal aanvatten.

2.Nieuwe leden lidgeld en kledij

Nieuwe leden worden aanvaard na vier deelnames aan onze georganiseerde tochten op zondag.

Uitzonderingen worden enkel door het bestuur en of de sponsors toegestaan.

Er wordt een lidgeld gevraagd dat gelijk is aan het tarief van een VWB aansluiting (28 euro voor individuele inschrijving, 33 euro voor gezinsaansluiting).

Aansluiten bij onze club is dus automatisch gelijk aan aansluiten bij VWB. Wij vragen geen extra lidgeld.

De enige vereiste die we stellen is de aankoop van minstens één clubtrui om in gepaste outfit aan onze tochten te kunnen deelnemen.

Verdere modaliteiten in verband met clubkledij zijn met het bestuur te bespreken.

3.Clubkampioen 

Diegene met het meeste punten is clubkampioen.

Per kilometer wordt er één punt toegekend. Het juiste aantal kilometers van de rit wordt ons door een wegkapitein meegedeeld

op basis van de gegevens van zijn fietscomputer.

Bij exaequo worden het aantal ritten geteld. (en de moeilijkheidsgraad ervan).

Al onze ritten die op onze kalender staan komen in aanmerking voor het kampioenschap..

Bij zware pech die niet kan verholpen worden krijgt de getroffene toch de punten toegekend.

Om in aanmerking te komen als clubkampioen, dient men ten minste aan de helft van de ritten deel te nemen.

Aangezien iedereen in de mogelijkheid is om bij aanvang van het seizoen kledij aan te schaffen via ons bestuur

zullen er bij het niet dragen hiervan tijdens onze tochten slechts de helft van de punten worden toegekend tellende voor het kampioenschap

4.Wegkapiteins

Als wegkapitein fungeert de ritverantwoordelijke (zie kalender) of een door het bestuur aangeduid lid.

De wegkapitein zal zich steeds in de voorste rangen ophouden zonder echter steeds op kop te rijden en vanuit

zijn positie de tocht in goede banen leiden.

De richtlijnen van de wegkapitein dienen strikt opgevolgd te worden.

Achteraan wordt door een nog aan te duiden kapitein opgevolgd of er geen leden in moeilijkheden komen om

zo het tempo te kunnen aanpassen.

Moeilijkheden worden aan de andere leden gemeld door middel van 3 korte fluitsignalen.

Bij een langdurig fluitsignaal wordt er onmiddellijk halt gehouden.

Kruispunten worden met de nodige voorzichtigheid overgestoken en dat enkel na een bevestiging van de mensen die op kop rijden.

Wij volgen de verkeersregels en stoppen dus waar nodig !

5.Volgwagen en reservemateriaal

In onze volgwagen kan ieder lid zijn persoonlijke goederen deponeren.

Na de tocht moet hij eigenhandig zijn gedeponeerde goederen gaan afhalen bij de bestuurder.

Alles moet ordentelijk en in overleg gebeuren met onze volgwagen bestuurder Gabriel eggermont of zijn vervanger.

In onze volgwagen zullen tevens wielen,pomp en ander klein gereedschap als reservemateriaal aanwezig zijn.

Ook een EHBO kit is aanwezig voor kleine ongevallen.

6.Uitsluiting

Het bestuur behoud zich het recht voor om leden gedurende een periode of definitief te schorsen wegens wangedrag of onsportiviteit.


WTC de scheldetrappers

Wielertoeristenclub uit Baasrode